Opatření proti koronaviru

Důležité informace ohledně hygienických opatření při Mistrovtsví Evropy ve vodním slalomu 2020.

Přehled nejdůležitějších opatření ke snížení rizika nákazy Covid19

  • Akce se bude konat bez přítomnosti diváků, pouze s pozvanými hosty.
  • Z programu závodu byly vypuštěny společenské akce jako zahájení, banket a další aktivity, kde by docházelo k shromažďování nebo bližšímu kontaktu osob.
  • U vstupu do areálu bude všem změřena teplota termokamerou. Pokud bude někomu naměřena teplota vyšší než 38°C, nebude vpuštěn do areálu.
  • U vstupu mají všichni povinost projít desinfekční bránou.
  • V celém areálu bude dbáno na dodržování bezpečného odstupu 2 m.
  • Ve všech vntřních prostorech je nařízeno mít zakrytá ústa a nos rouškou (nebo jinou, schválenou ochranou nosu a úst) s výjimkou doby, kdy jíte nebo pijete
  • Ve všech venkovních prostorech, kde není možné dodržet rozestup 2 m (například tribuny, asfaltová komunikace, prostor před pódiem v průběhu slavnostního vyhlášení, nebo v případě zaplnění tohoto prostoru) je nařízeno mít zakrytá ústa a nos rouškou (nebo jinou schválenou ochrannou nosu a úst).
  • V celém areálu budou vyvěšeny cedule se základními doporučeními, jak se chránit před nákazou koronavirem (správné nošení a manipulace s rouškou, dodržování rozestupů, správné mytí rukou...).

Každý z nás může přispět ke zvládnutí této epidemie