Vstupenky

Předprodej v síti Ticketportal (do 10.6.2022 23:59)

Online nebo na prodejních místech Ticketportal

Link na online prodej zde: https://www.ticketportal.cz/event/2022-ICF-Canoe-Slalom-World-Cup

Prodejní místa Ticketportal: https://www.ticketportal.cz/SellingPlaces/

Jednodenní:

Sobota 11. června                           180,- Kč

Neděle 12. června                           180,- Kč

Dvoudenní:

Sobota + Neděle                             300,- Kč

 

Prodej na místě:

Jednodenní:

Sobota 11. června                           200,- Kč

Neděle 12. června                           200,- Kč

Dvoudenní vstupenky je možné zakoupit pouze v předprodeji.

Na místě platba kartou nebo v hotovosti

Slevy:

Děti do 140 cm a handicapovaní mají vstup zdarma.

Pátek 10. června (kvalifikace) je vstup do areálu pro všechny návštěvníky zdarma

 

Vstup do areálu

Areál je každý den otevřen od 8:00 do 18:00

Vstupní brána 1 – ulice Vodácká, u areálu Loděnice, přístup od metra C stanice Nádraží Holešovice a zastávky tramvaje a autobusů Trojská

Vstupní brána 2 – ulice Vodácka, proti proudu řeky od Trojské lávky a ZOO.

Příjezd pro návštěvníky pdf02a_Doprava.pdfprava.pdf
Přístup pro diváky pdf05b_Divaci_pristup.pdf

 

Návštěvní řád vodáckého areálu

Vstup návštěvníků je umožněn pouze vstupními branami v horní a dolní části vodáckého areálu. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nezpůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v  prostorách areálu. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce. Každý návštěvník je během svého pobytu ve vodáckém areálu povinen střežit své osobní věci, za které provozovatel, v případě ztráty, nenese odpovědnost! Každý návštěvník je ve všech prostorách vodáckého areálu povinen udržovat pořádek a čistotu. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí.

V PROSTORÁCH AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:

a) vnášet zbraně a střelivo jakéhokoliv druhu, jakož i předměty, které lze

jako zbraň použít, nebo i které mohou být pro uživatele a návštěvníky

zařízení potencionálně nebezpečné,

b) vnášet a konzumovat drogy či jiné toxické látky,

c) vnášet tlakové nádoby, hořlaviny, výbušniny apod.,

d) vstupovat do zón areálu, které nejsou určeny pro návštěvníky,

e) házet jakékoli předměty do závodní dráhy či do prostor pro návštěvníky,

f) kouřit a používat otevřený oheň,

g) ničit zařízení a vybavení vodáckého areálu,

h) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,

i) vstupovat se psem do areálu v době konání sportovní akce.