Vstupenky

Předprodej v síti Ticketportal

Prodej vstupenek je k dispozici od 12. května 2023 od 10:00 h.

Online nebo na prodejních místech Ticketportal

Link na online: https://www.ticketportal.cz/event/2023-ICF-Canoe-Slalom-World-Cup

Prodejní místa Ticketportal: https://www.ticketportal.cz/SellingPlaces/

Jednodenní:

Pátek 9. června                               200 Kč

Sobota 10. června                          200 Kč

Neděle 11. června                           200 Kč

Třídenní:

Pátek + Sobota + Neděle               400 Kč

 

Prodej na místě:

Jednodenní:

Pátek 9. června                               200 Kč

Sobota 10. června                          200 Kč

Neděle 11. června                           200 Kč

Třídenní vstupenky je možné zakoupit pouze v předprodeji.

Na místě platba kartou nebo v hotovosti

Slevy:

Děti do 140 cm a handicapovaní mají vstup zdarma.

Čtvrtek 9. června (kvalifikace) je vstup do areálu pro všechny návštěvníky zdarma

 

Vstup do areálu

Z důvodu konání Světového poháru ve vodním slalomu bude ulice Vodácká v úseku umělé slalomové dráhy (kanoistický areál) zcela uzavřena pro průchod a průjezd v tomto rozsahu:

pátek 9. června: 08:00–18:00,

sobota 10. června: 8:00–14:00,

neděle 11. června: 8:00–18:00.

Mimo uvedené dny a časy bude v průběhu trvání celé akce v termínu 8.–11. června na obou vstupech do areálu regulován průjezd cyklistů. Omlouváme se za omezení a děkujeme za pochopení nutnosti regulace či uzavírky pro zdárný průběh akce. Všichni návštěvníci jsou vítáni.

Vstupní brána 1 – ulice Vodácká, u areálu Loděnice, přístup od metra C stanice Nádraží Holešovice a zastávky tramvaje a autobusů Trojská

Vstupní brána 2 – ulice Vodácka, proti proudu řeky od Trojské lávky a ZOO.

Příjezd pro návštěvníky pdf02a_Doprava.pdfprava.pdf
Přístup pro diváky pdf05b_Divaci_pristup.pdf

 

Návštěvní řád vodáckého areálu

Vstup návštěvníků je umožněn pouze vstupními branami v horní a dolní části vodáckého areálu. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nezpůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v  prostorách areálu. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce. Každý návštěvník je během svého pobytu ve vodáckém areálu povinen střežit své osobní věci, za které provozovatel, v případě ztráty, nenese odpovědnost! Každý návštěvník je ve všech prostorách vodáckého areálu povinen udržovat pořádek a čistotu. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí.

V PROSTORÁCH AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:

a) vnášet zbraně a střelivo jakéhokoliv druhu, jakož i předměty, které lze

jako zbraň použít, nebo i které mohou být pro uživatele a návštěvníky

zařízení potencionálně nebezpečné,

b) vnášet a konzumovat drogy či jiné toxické látky,

c) vnášet tlakové nádoby, hořlaviny, výbušniny apod.,

d) vstupovat do zón areálu, které nejsou určeny pro návštěvníky,

e) házet jakékoli předměty do závodní dráhy či do prostor pro návštěvníky,

f) kouřit a používat otevřený oheň,

g) ničit zařízení a vybavení vodáckého areálu,

h) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,

i) vstupovat se psem do areálu v době konání sportovní akce.