Organizační tým

Dovolte nám, abychom se představili...
Organizační tým
 
Organizacni vybo

Prezident organizačního výboru

Jaroslav Pollert

Ředitel organizačního výboru

Jiří Rohan

IT, komunikace

Stanislav Ježek

Technické zabezpečení

Pavel Přindiš, Lukáš Přinda

Závodní kancelář, ITOś servis

Alena Mašková

Finance
Ticketing/administrativa

Jana Nedvědová
Bronislava Rohanová 

Public Relations

Zuzana Trojáková

Marketing/ V.I.P. Servis

Miloš Broukal

Video servis

Josef Šinágl

Catering 

Irena Pavelková, Jan Busta

Doprovodný program/Facebook

Ludvík Medřický, Vít Přindiš

Bezpečnost

Milan Bílý

Logistika/doprava
Video + dokumentace                              

Pavel Kubričan, Jiří Kolář

Jakub Pexa

Foto + dokumentace

Jiří Prskavec

Slavnostní ceremoniály a zahájení

Miloslav Říha, Ivan Kott

Akreditace Jakub Vrzáň

 

Z archivu: