Organizační tým

Dovolte nám, abychom se představili...
Organizační tým
 
Organizacni vybor 1024x681

 

Prezident organizačního výboru Jaroslav Pollert
Ředitel závodu Jiří Rohan
Telekomunikace Stanislav Ježek
Technické zabezpečení Pavel Přindiš
Závodní kancelář Alena Mašková
Finance/Administrativa
a Ticketing
Bronislava Rohanová
 
Public Relations Zuzana Trojáková
Marketing Miloš Broukal
Video servis Josef Šinágl
Stravování/V.I.P. Servis
 
Milan Bareš,
Irena Pavelková
Doprovodný program Ludvík Medřický
Bezpečnost Milan Bílý
Logistika
 
Pavel Kubričan,
Jiří Kolář
Foto + dokumentace Jiří Prskavec
Slavnostní ceremoniály Milan Říha

 

Z archivu:

Rozhovor s ředitelem závodu Jiřím Rohanem před SP 2010