Praha - Hlavní město

Hlavní město České republiky je její nejvýznamnější městskou památkovou rezervací střední Evropy. Od roku 1992 je historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

V roce 2000 získala od Evropské unie titul Evropská metropole kultury.
logo_praha.gif "Praga caput regni" má Praha vepsáno ve svém znaku. Od svého vzniku hrála vždy důležitou úlohu v dějinách národa, země i Evropy. Od středověku má pověst jednoho z nejkrásnějších měst na světě a byly jí dávány přívlastky "zlatá", "stověžatá", "koruna světa", "kamenný sen".
Praha představuje jedinečný komplex památek, jemuž vysoko nad městem vévodí Pražský hrad. Je ukázkou všech uměleckých slohů a směrů. Historické jádro města se rozkládá na obou březích řeky Vltavy a tvoří je šest částí, kdysi samostatných měst, v 18. století sjednocených. Jsou to: Staré Město, Josefov (dochovaná část bývalého Židovského Města - dnes součást Starého Města), Nové Město, Malá Strana, Hradčany a Vyšehrad. Zde je také soustředěno největší množství památkových objektů, muzeí a galerií.


Nabízíme pouze stručný výběr nejatraktivnějších míst české metropole.

Pražský hrad
Národní kulturní památka je symbolem více než tisíciletého vývoje českého státu. Od svého vzniku v poslední čtvrtině 9. století se stále vyvíjí. Monumentální komplex palácových, úředních, církevních, fortifikačních a obytných staveb všech slohových období se rozkládá kolem tří nádvoří na ploše 45 hektarů. Původně byl sídlem českých knížat a králů, od r. 1918 sídlem prezidenta.

praha_katedrala.jpgKatedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Gotická katedrála, duchovní symbol státu, byla založena r. 1344 na místě původní románské rotundy Janem Lucemburským a jeho syny Karlem a Janem Jindřichem podle plánů Matyáše z Arrasu (do r. 1352), později Petra Parléře (1356 - 1399). Stavba trvala téměř 600 let a definitivně byla dokončena až v r. 1929. Kromě vzácné umělecké výzdoby, kaple sv. Václava a hrobky českých králů v podzemí jsou zde rovněžuloženy korunovační klenoty.

praha_kralovsky_palac.jpgStarý královský palác
Do 16. století sídlo českých knížat a králů, vystavěn na pozůstatcích románského Soběslavova paláce. Další přestavby v gotickém i renesančním slohu iniciovali významní čeští králové Přemysl Otakar II., Karel IV., Václav IV. nebo Vladislav Jagellonský. Nejpozoruhodnější je gotický Vladislavský sál - největší světský prostor středověké Prahy (1487 - 1500 Benedikt Rejt) s pozoruhodnou krouženou klenbou, dnes se zde konají prezidentské voleby a slavnostní státní akce.

praha_zlata_ulicka.jpgZlatá ulička na Pražském hradě
Malé domky vestavěné v gotickém opevnění. Od 16. století zde bydleli hradní střelci a řemeslníci. V domku č. 22 žil v letech 1916 - 1917 Franz Kafka.

Zahrady Pražského hradu
Zahrady tvoří komplex, zložený z Královské zahrady, Jižních zahrad a zahrad Na Baště, Na terase Jízdárny, Horního a Dolního Jeleního příkopu a Masarykovy vyhlídky.

praha_petrin.jpg Petřínská rozhledna a bludiště
Šedesát metrů vysoká železná věž, postavena v rámci Jubilejní výstavy r. 1891 F. Prášilem jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže. Až na vrchol vede 299 schodů.
Uvnitř pavilonu na Petříně je zrcadlové bludiště a dioráma Boj pražských studentů se Švédy na Karlově mostě r. 1648.

Karlův most
Nejstarší pražský most, vznikl na místě Juditina mostu pobořeného r. 1342 povodní. Kamenný či Pražský most, od r. 1870 nazývaný Karlův, byl založen r. 1357 Karlem IV. Podle posledních výzkumů stavbu zahájil mistr Otto a dokončil ji r. 1402 Petr Parléř. Most je po obou stranách opevněn věžemi (Malostranské mostecké věže, Staroměstská mostecká věž). Od r. 1683 do r. 1928 osazeno na pilíře mostu 30 soch a sousoší světců (M. Braun, F. M. Brokoff aj.). Délka mostu je 515 metrů, šířka 10 metrů.

Staroměstské náměstí
Nejvýznamnější náměstí historické Prahy vzniklo ve 12. století a bylo svědkem mnoha historických událostí. Vedle Staroměstské radnice a chrámu Matky Boží před je dominantou náměstí barokní kostel sv. Mikuláše, rokokový palác Kinských, kde je umístěna grafická sbírka Národní galerie, Dům U kamenného zvonu - gotický městský palác ze 14. století, koncertní a výstavní prostor Galerie hl. m. Prahy, pomník Mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna. V dlažbě náměstí je vyznačeno místo popravy 27 českých pánů a pražský poledník.

Staroměstská radnice s orlojem
Byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Gotická nejstarší část komplexu s věží, arkýřovou kaplí a s bohatou znakovou výzdobou je z 2. poloviny 14. století. Na orloji z počátku 15. století se každou celou hodinu mezi 9.00 - 21.00 hod. objevuje 12 apoštolů, v dolní části je umístěna kalendářní deska se znameními zvěrokruhu od Josefa Mánesa. Východní novogotické křídlo radnice bylo zničeno 8. 5. 1945 na samém konci 2. světové války a již nebylo obnoveno.

praha_prasna_brana.jpgPrašná brána
Monumentální vstup do Starého Města; gotická stavba z r. 1475 byla vybudovaná Matějem Rejskem. Dříve sloužila jako sklad střelného prachu. Na konci 19. století přestavěna J. Mockerem.

praha_obecni_dum.jpgObecní dům
Secesní stavba z let 1905 - 1911 na místě bývalého Králova dvora, sídla českých králů od konce 14. stol. do r. 1483. Bohatá secesní vnější i vnitřní výzdoba je dílem A. Muchy, M. Švabinského, J. V. Myslbeka aj. Ve středu budovy je monumentální Smetanova síň - místo konání mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, řady dalších koncertů a významných společenských akcí.

praha_vaclavak.jpgVáclavské náměstí - Pomník sv. Václava
Obchodní centrum Prahy, v jehož horní části náměstí se nachází pomník sv. Václava z r. 1912, je dílem J. V. Myslbeka. Bronzovou jezdeckou sochu knížete Václava patrona české země obklopují sochy čtyř českých světců - sv. Ludmily, sv. Prokopa, sv. Anežky a sv. Vojtěcha.

Národní muzeum
Novorenesanční stavba je dílem autora Josefa Schulze, postavena 1885 -90.

Národní divadlo
Novorenesanční budova postavená v letech 1868 - 1881 z celonárodních sbírek a obnovená po požáru r. 1883, poslední rozsáhlá rekonstrukce skončila v roce 1983. Vnější i vnitřní výzdoba je dílem umělců generace Národního divadla - M. Alše, F. Ženíška, V. Hynaise, J. V. Myslbeka aj. Je přední českou divadelní scénou, uvádí činoherní, operní a baletní představení.

praha_vysehrad.jpg Vyšehrad
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, legendární kněžny Libuše a prvních Přemyslovců. Ve skutečnosti zdejší hradiště vzniklo později než Pražský hrad, asi v polovině 10. století. Ve 2. polovině 11. a v 1. polovině 12. století byl Vyšehrad hlavním sídlem přemyslovských knížat, v té době se zde rozvinula velkorysá stavební činnost. V areálu lze mj. navštívit vzácnou románskou rotundu sv. Martina z 11. století, gotický kostel sv. Petra a Pavla (přestavěn novogoticky na konci 19. století), Vyšehradský hřbitov, od r. 1869 sloužící jako pohřebiště významných osobností českého národa se společnou hrobkou - Slavínem, podzemní kasemata, v nichž jsou umístěny originály některých barokních soch z Karlova mostu.