Historie Prahy

Stručná historie hlavního města Prahy.


logo_praha.gif Praha je jedenáct století hlavním městem českého státu. Vznikla jako podhradí Pražského hradu, založeného kolem roku 880.
Ve 13. století obdržely osady v podhradí městské svobody a vytvořily dvojměstí Starého Města a Malé Strany.
Roku 1348 císař Karel IV. Lucemburský založením Nového Města vytvořil z Prahy jedno z velkoměst středověké Evropy. Vyzdobil je mnoha veřejnými stavbami a uměleckými díly a založil zde též první univerzitu va střední Evropě, tedy v území na severu od Alp a na východu od Francie. Z prostředí university na počátku 15. století vzešlo učení Jana Husa a z něho husitská revoluce (1419-1434).
V letech 1583-1612 si Pražský hrad zvolil za trvalé sídlo uměnímilovný císař Rudolf II. Habsburský a Praha se stala proslulým místem umělců i učenců. Konec jejího rozkvětu učinilo stavovské povstání v letech 1618-1620, jímž začala třicetiletá válka. Z konfliktu Praha vyšla jako provinční město, násilně rekatolizované a vylidněné válečnými útrapami i emigrací. Byla však obnovena v osobitém slohu pražského baroka. Její nový rozkvět nastal v období industrializace.
Roku 1784 spojil císař Josef II. dosud samostatná pražská města (Staré Město, Nové Město, Malou Stranu a Hradčany) v jednotné hlavní město Prahu. To se v průběhu 19. století stalo centrem českého národního obrození a 28.10.1918 hlavním městem samostatné Československé republiky.
S přestávkou nacistické okupace (1939-1945) byla Praha, podstatně zvětšená několikerým připojením sousedních měst a obcí (1922, 1968, 1974), metropolí Československa až do roku 1992. Byla dějištěm tzv. Pražského jara, násilně ukončeného 21.8.1968 okupací města vojsky Varšavské smlouvy. V listopadu 1989 se zde zrodila “sametová revoluce”, která znamenala konec totality a počátek návratu k demokratickému politickému systému. Od 1.1.1993 je Praha hlavním městem České republiky

Hlavní pamětihodnosti:
Pražský hrad s katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Vyšehrad a Národní hřbitov s památníkem Slavín, Staroměstské náměstí a Staroměstská radnice s orlojem, Václavské náměstí s Národním muzeem a pomníkem sv. Václava, Karlův most s mosteckými věžemi a sochami světců, Prašná brána a Obecní dům, Staronová synagóga a Starý židovský hřbitov